Wyposażenie deszczowni

Wózki zraszacza

Pierwszorzędne znaczenie ma dobór odpowiedniego wózka.
W deszczowniach OCMIS mamy możliwość zastosowania wózków 2, 3, 4 i 5-cio kołowych, z regulowanym rozstawem.
Wózki 3-kołowe przeznaczone są dla modeli z wężami Ø63, 70, 75 i 82 mm, 5-kołowe dla maszyn z wężami o grubości 90 mm i większej.
Wózki te mogą być montowane jako asymetryczne, wąż układa się wtedy za kołami wózka po jednej lub drugiej stronie, w zależności gdzie kończy się wąż na szpuli– wózek pozostawia na polu dwa ślady, za kołami ciągnika.

Wózki

Zraszacze

Deszczownie OCMIS wyposażone są w wysokiej jakości zraszacze włoskiej firmy SIME. Model zraszacza dopasowany jest do wydatków wody i wraz z kompletem wymiennych dysz znajduje się w wyposażeniu się na wyposażeniu standardowym każdejdeszczowni. Znakomicie sprawdzają się zraszacze z tzw. dolnym podbiciem : dla deszczowni z wężami o grubości 70, 75, 82, 90mm (ROYAL, QUASAR), 90-160mm(REFLEX, EXPLORER, KONKORD, LANCER).

Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie stóp podporowych i windy wózka
–można zastosować w modelach deszczowni od R1/1, dla modeli R3, VR3 i większych w wyposażeniu standardowym – manualna pompka hydrauliczna.. Podnoszenie i opuszczaniem stóp podporowych może być również odhydrauliki ciągnika. Za pomocą hydrauliki można także dokonywać obrotu szpuli i podnosić i opuszczać dyszel zaczepu przedniego.

W deszczowniach wyposażonych w dodatkowy hydrauliczny napęd szpuli (zasilanie od silnika spalinowego) można wykorzystać hydraulikę do podnoszenia i opuszczania stóp podporowych, obrotu szpuli i podnoszenia i opuszczania dyszla zaczepu przedniego.
Obrót szpuli oprócz napędu hydraulicznego może się odbywać również za pomocą ręcznego pokrętła.

Dodatkowe podpory dyszla

- zastosowanie dodatkowych podpór jest zalecane szczególnie tam gdzie teren, na którym stoi deszczownia jest nierówny i niestabilny, zalecane są również przy pracy z belką zraszającą.

Kompresor do opróżniania

– zalecany do deszczowni o dużych gabarytach. Kompresor napędzany jest od WOM ciągnika, sprężone powietrza wypycha wodę ze szpuli przez odpływ przy wózku.

Zawór spustowy(zrzutowy)

– po zakończeniu zwijania i rozłączeniu skrzyni przekładniowej następuje zrzut wody dodatkowym wylotem. Skutkuje to gwałtownym spadkiem ciśnienia w rurociągu i na pompie, jeżeli pompa wyposażona jest wyłącznik ciśnieniowy samoczynnie zostanie wyłączona. Jeżeli deszczownia wyposażona jest w komputer to można zaprogramować otwarcie zaworu spustowego z opóźnieniem.

Zawór odcinający

– po zakończeniu zwijania i rozłączeniu skrzyni zawór zamyka dopływ wody do deszczowni.
Powoduje to wzrost ciśnienia w rurociągu i na pompie, wyłącznik ciśnieniowy po przekroczeniu ustawienia granicznego wyłącza pompę. Opcja ta znajduje zastosowanie w szczególności gdy kilka deszczowni zasilanych jest z jednego spalinowego agregatu pompowego. Gdy jedna z deszczowni zakończy pracę i zostanie zamknięty znajdujący się przy niej zawór odcinający nastąpi wzrost ciśnienia na doprowadzeniu spowoduje ,że elektroniczny sterownik agregatu dopasuje płynnie obroty silnika do zaprogramowanego ciśnienia roboczego.

Obejście turbiny z zaworem

– opcja pozwala na wykorzystanie deszczowni do nawadniania zanieczyszczoną wodą lub gnojowicą.

Komputery

Wszystkie modele deszczowni OCMIS mogą być wyposażone w komputery . Komputer ma przede wszystkim zapewnić utrzymanie precyzyjnej dawki polewowej (w deszczowniach, które nie są wyposażone w komputer odchylenia w prędkości zwijania wynoszą ok.10%) w całym cyklu pracy.

Komputery zasilane są za pomocą akumulatora, do jego doładowywania używa się baterii słonecznej zamontowanej na deszczowni – solar panel

Komputer AQUA-SYSTEM 3 Posiada następujące funkcje :
 • ustawienie prędkości zwijania,
 • opóźniony start (w minutach) przed rozpoczęciem zwijania,
 • opóźnione zatrzymanie(pauza w minutach)przed otwarciem lub zamknięciem zaworu spustowego lub odcinającego,
 • odczyt na wyświetlaczu długości rozwiniętego węża,
 • czas zakończenia pracy(w godzinach i minutach),
 • wyświetlanie bieżącej prędkości zwijania w m/h,
 • funkcja STOP pozwala na płynne zatrzymanie szpuli(np. w celu zmiany przełożenia skrzyni przekładniowej),
 • przycisk manualnej regulacji ustawienia zaworu bocznikowego umożliwia zwiększenie/zmniejszenie przepływu wody przez turbinę i tym samym zmianę prędkości zwijania (niezależnie od zaprogramowanych danych). Pierwotnie wprowadzony program nie ulega zmianie i można do niego, w każdej chwili powrócić.
Komputer Rain Control 4:

Oprócz funkcji takich jak w komputerze AQUA-SYSTEM 3 wyświetlacz komputera RAIN CONTROL 4 pokazuje czas rzeczywisty. Można programować dawkę polewową w mm. Możliwość zaprogramowania czterech przedziałów roboczych z różnymi dawkami polewowymi. Komputer RAIN CONTROL 4 jest przystosowany do współpracy z modemem GSM.

Modem do komputera Rain Control 4

Modem może się kontaktować z trzema wybranymi numerami telefonów komórkowych i przesyłać następujące informacje alarmowe:

 • brak ciśnienia ,
 • problemy z prędkością zwijania,
 • zatrzymanie zwijania

Operator może wysłać wiadomości do modemu i kontrolować wszystkie parametry robocze, ponadto poprzez odpowiedni tekst wiadomości może zakończyć pracę maszyny i otrzymać komunikat potwierdzający.

P T Tw B G S

Oferta: deszczownia, deszczownia bębnowa, deszczownie, deszczownie szpulowe, deszczownia rolnicza, sprzedaż deszczowni szpulowych

Tagi:

deszczownia, deszczownie, deszczownie szpulowe